Bruksanvisningar

Gymnastikringarnas bruksanvisningar

GYMNASTIKRINGAR – BRUKSANVISNING

Grattis till ett bra köp! Vi hoppas ni ska få mycket glädje av gymnastikringarna, men vi rekommenderar att ni läser igenom detta infoblad före ni installerar ringarna.

  • Lämpligt avstånd mellan gymnastikringarna är ca. 50 cm
  • Alla våra gymnastikringar, remmar och rep är CE-märkta och håller hög kvalitet.
  • Kom ihåg att säkra gymnastikringarnas installation med lätt vikt före användning. Det är också bra att med jämna mellanrum kontrollera remmarnas skick.
  • Repen har ett enkel ställsystem, vars längd justeras genom att lyfta metallpiggen i spännet. Remmarna å andra sidan träs in i låset. Observera att remmen träs i från rätt håll (se bilder nedan). Träs remmen från fel håll, kommer remmen att glida vid användning.
  • Om ni använder trapetskrokar köpta av oss, klarar de av en belastning på 150 kg per krok vid rätt installering.
  • Ifall du också använder karbinhake som komplement till trapetskrokarna, minskar detta på remmarnas slitage


Montering av gymnastikringarna i betongtak


1. Oberoende av betongtakets typ, borra hål för en nylonpluggs storlek (ex. om trapetskrokens diameter är 8 mm, behöver pluggen vara 10 mm i diameter)
2. Du kan använda t.ex. en hammare för att lättare skruva fast kroken i pluggen.
3. Skruva fast kroken åtminstone så långt, så att inget av gängorna syns. 
4. Lämpligt avstånd mellan ringarna är ca. 40-45 cm för barn och 50 cm för vuxna.


Viktigt!

  • Lämna inte barn oövervakade i ringarna. Vuxna bör finnas i närheten.
  • Oberoende var ringarna fästs (tak, hävstång, balk) – säkra installationens hållbarhet före användning. Att hänga med huvudet neråt medför naturligt större risker än hängande med fötterna neråt.

Gymnastikringarna används på eget ansvar och vi ansvarar inte för eventuella skador som uppkommit genom användning. Är du även osäker på takets konstruktion och material – kontrollera saken med en yrkeskunnig person.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.